Rocomelt Glue Drop™两个点胶合系统 1
Rocomelt Glue Drop™两个点胶合系统 2
Rocomelt Glue Drop™两个点胶合系统 3.
Rocomelt Glue Drop™两个点胶合系统 4.
Rocomelt Glue Drop™两个点胶合系统 5.
Rocomelt Glue Drop™两个点胶合系统 6.

Rocomelt Glue Drop™两个点胶合系统

自动热熔点胶合包。

$

产品视频(点击查看)

1 2

产品详情:

·将热熔粘合剂的精确点,线或珠子从两个枪施加·转弯键。包括完整的热熔系统,图案控制和可调节的支架。·Oucoftelt Glue Drop™两种点胶系统,也可提供10LB容量熔体罐和20磅的容量

引用这个项目

Rocomelt Glue Drop™两个点胶合系统

致电1-888-202-2468或填写下面的表格
  • 此字段用于验证目的,应保持不变。